Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2016

nacia
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaBabson Babson
nacia
9948 22d4 390
Reposted from169cm 169cm viaBabson Babson
nacia
0943 06f9 390
Reposted fromnightmvre nightmvre viaBabson Babson
nacia
nacia
7812 6142 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaNocturia Nocturia
nacia
nacia
Poczułam, że muszę to napisać. Więc piszę.

Zupowe siostry i bracia. Jestem z was dumna.
Z was wszystkich i z każdego z osobna.
Jesteście wojownikami. Walczycie każdego dnia, upadacie, ale i tak wstajecie, mimo że nie wiecie czasem po co.
Część z was właśnie przeżywa żałobę po rozstaniu. Części z was właśnie pęka serce. Część z was usłyszało niedawno "nie wiem co będzie z nami" i zgasło wam Słońce.
Część z was ma nudną i wiejącą rzygiem pracę. Niektórzy ją stracili. Komuś z was odszedł ktoś bliski i zabrał ze sobą część waszej duszy, której już nie odzyskacie.
Ktoś leży na łóżku 6 godzin i zastanawia się po co to wszystko. A ktoś inny właśnie siedzi w oknie i jara, bo tylko wtedy świat wydaje się odrobinę milszy i przyjazny.

Ale mimo wszystko wstajecie. Codziennie podnosicie się z kolan i przecie do przodu, chociaż przez połowę czasu jest kurewsko trudno. Dla większości osób jesteście odpowiednikiem księdza-spowiednika, który zawsze wysłucha, ale dziwnym trafem mało kto chce wysłuchać was. Mimo to.. mimo to zawsze biegniecie na pomoc. Nie, nie dlatego, że jesteście naiwni. Dlatego, i lepiej to zapamiętajcie, dlatego, bo jesteście kurwa po prostu dobrymi ludźmi. Dajecie z siebie wszystko i idzie wam świetnie. Mam w dupie to co o sobie myślicie. Bo ja wiem, że każdy z was jest unikatowym, niepowtarzalnym egzemplarzem i za wasze wrażliwe serca spotkają was najlepsze na świecie rzeczy, a tym, którzy was skrzywdzili co najwyżej pomachacie środkowym palcem.

Jesteście zajebiści. Amen.
— dla Was wszystkich :)
Reposted fromkotowate kotowate viaNocturia Nocturia
nacia
nacia
1688 2863 390
Reposted fromfriends friends viaNocturia Nocturia
nacia
1487 4b6a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNocturia Nocturia
nacia
4875 68f3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNocturia Nocturia
nacia
5963 a835 390
Reposted fromdelain delain viaNocturia Nocturia
0911 a1f9 390
Reposted fromsunlight sunlight viaNocturia Nocturia
2881 a80c
Reposted fromsunlight sunlight viaNocturia Nocturia
nacia
nacia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaNocturia Nocturia
0317 3c61 390
Reposted fromPitch Pitch viaNocturia Nocturia
nacia
1940 6149 390
nacia
Reposted frombluuu bluuu viaNocturia Nocturia
nacia
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl